Osobní údaje

Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101 O ochraně osobních údajů.

Jako správce údajů poskytujeme návštěvníkovi webu jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá v rozsahu jméno, příjmení, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo („dále jen „Osobní údaje“). Tyto Osobní údaje jsou nezbytné při žádosti o poptávku, nebo jiné komunikaci se zákazníkem, a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být služba dodána.
Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.

Účelem zpracování Osobních údajů je zejména:

  • komunikace s klientem,
  • základní analytika chování návštěvníků na webových stránkách.

Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

Zároveň tímto výslovně žádáme, abyste při komunikaci nesdělovali údaje o svém zdravotním stavu ani jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. Pokud však zákazník tyto údaje při komunikaci přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko.

Práva subjektu údajů

Jste oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.